Connect
To Top

Conferència: “Els primers joglars valencians”

joglars-valencians

Noticias ONDA3 | Redacción.- La nacionalitat d´un Poble no té una fita exacta, la manera que la trobem en cada época, no pertany per casualitat ad esta o ad aquella, sino a totes.

I lo que molt propiament es diu perpetuïtat tradicional, naix d´aquell filó inagotable, obert en la mina dels cants populars, amagat durant molt de temps per l’amanerament i l´estil convencional.

Farem un chicotet estudi en l´intenció de tornar al Poble valencià el coneiximent i el reconeiximent de la seua gran aportació per a la reconstrucció de la cultura europea, també de la gran importància que tingueren les nostres arrels musicals en el camp popular, que sense dubte nos servirà per a valorar millor els nostres genuïns cants tradicionals.

El concepte grec de la música com a “Ciència de la fabricació de melodies”, es manifesta ya en l´Ishad al-Mausilí (849) i va ser difós per tot el món islàmic, obrint aixina el camí d´un panorama totalisador dels fenomens vocals i instrumentals, fonamentant els principis científics de l´Antiguetat Clàssica.

Per tant, l´influència de les calcigades andalusies, apareixeran tant en la música dels regnes cristians en formació, com també en el contingut del Romancer, i en alguns cançoners migevals i les estructures en les seues formes estròfiques de la Muwashaha i d´el Zéjel, gèneros creats en al-Alandalus i el Sarq al-Andalus durant els sigles IX i XI, van trobar-se reflectits en una part molt important de les nadalenques dels cançoners cristians, en la lírica tradicional galaico-potuguesa, per mig de les “cànticas de amigo”, i en la música europea en les formes poètiques i musicals dels trovadors francesos.

CONFERÈNCIA

“ELS PRIMERS JOGLARS VALENCIANS”

Per l’Ilm. Sr. En Manuel Marzal Álvaro,

President de l’Associació d’Estudis del Cant Valencià

DIMARTS 26 DE MAIG, A LES 19:30 hores

SALÓ D’ACTES DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in SOLONOTICIAS