Connect
To Top

Hui es el Día del Comerç Just

10371433_551863841590455_7007172038409137744_n

En un dia com hui es obligat recordar el consell que deixaren escrit els comerciants valencians del sigle XV

en el Salo Columnari de la Llonja de la ciutat de Valencia: “Compatricis, comproveu i mireu que bo es el comerç que no comporta frau en la paraula, que jura al pròxim i no li falta, que no dona els seus diners en usura. El mercader que aixina faça abundarà en riquees i despuix gojarà de la vida eterna”.

Fent nostre l’espirit d’esta sentencia, des de POBLE advoquem per una justa distribució de la riquea, en un comerç lícit i equitatiu que permeta el desenroll de les nacions manco desenrollades i que evite l’actual desigualtat entre rics i pobres.

Lluitem per a conseguir que les pràctiques d’explotació laboral desapareguen i contra les empreses que es beneficien d’estes accions. El respecte al treball del productor, la lluita contra la distribució especulativa i la defensa dels drets dels més dèbils front als més poderosos són les nostres banderes.

Els valencians hem patit estes pràctiques massa temps. Canviem-ho.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in SOLONOTICIAS