Connect
To Top

La Fira per al poble valenciá

Per Manuel J. Ibañez Ferriol. Fotos: cedidas por PLV (Plataforma Valençianista).

Al llarc de tres díes, torna de nou la Fira de la Valencianía 2017. Tot un pomell d´entitats valençianes que lluiten per la historia i els arrells del poble valenciá. 

Vaig vore als amics, els que sempre hem treballat per Valenciá i lo Valencia. Mai hem ficat en ducte a la nostra terra valençiana, ni als seus orígens ni tampoc hem dit cosses diferents de la nostra dolça i benvollguda terra valençiana.

Som un poble lluitador, treballador, amant de les nostres costums i tradiçions, festero i sobre tot VALENCIÁ. Fiquem en nostres hogars la REIAL SENYERA, al costat de les images de la nostra Patrona, la Verge dels Desamparats i del nostre sant mes vollgut: San Vicent Ferrer. Som fallers, festeros, amants de coses sençilles: compartim ab els amics una bona raçio de paella, o un arros en fesols i naps. Som un poble que dona sempre “noves glories a Espanya”, al conjunt de tota una nació.

Som un REGNE, en els nostres idees, Furs -furtats per Felip V-, i tota una llarga llista de dones i homes il.lustrats, sobre tot en la lliteratura, tenim com a propi el nostre “Segle d´Or”.

La Fira d´enguany, te moltes casetes, aón pots triar: llibres, músiques, pegatines, calendaris, art, llibres en perill, torró artessá, cerveçes artesanals -molt bones per cert-, hi ha mel, oli, ví, taçetes en l´image de la Verge dels Desamparats, i tot un grapat de articuls que mos donen el anim i la reivindicaccio del nostre poble valenciá.

Tenim tot un cap de semana, per a fruir de tot lo nostre. En un horari molt ample: de 10 de matí a 8 de la vesprada. Anirem contanvos tot lo que sucedixca. Vingau a la Plaça de Bous, al exterior, i mos voreu.

 

FOTOGRAFÍES

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Artehistoria