Connect
To Top

Lo Rat Penat convoca el concurs de les Creus de Maig 2016

IMGP3197

Notiçies ONDA3/Redaccio.- Lo Rat Penat, ORGANISA i CONVOCA, baix el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Valéncia, el present Concurs de les Creus de Maig d’acort en les següents

Podran concórrer ad ell qualsevol entitat cultural o comercial, Juntes de Festes, Comissions Falleres, Parròquies, Coleges, i també particulars que ho desigen, sempre i quan estiguen dins del terme municipal de Valéncia. L’inscripció deu fer-se per carta dirigida a la Secretaria de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, be per correu, personalment, per fax (96 391 22 55), o per correu electrònic (e-mail: secretaria@loratpenat.org) fins a les 20’30 hores del dia 27 del més d’abril en el qual es tancarà el determini improrrogablement.

En ella deu fer-se constar el punt del carrer o plaça en que s’alçarà la Creu, com també el nom del President, Director o persona en cap que la represente, firmada i en el seu domicili i teléfon o persona de contacte a qui poder dirigir-se, i un correu electrònic si tingueren.

Les Creus, com és tradicional, han d’estar confeccionades en flor natural i fresca, si be podran usar-se com a complements ornamentals la flor seca, plantes, pedra rocosa, jocs d’aigua, llum o qualsevol atre efecte que ajude a la seua noblea en el seu conjunt, quedant descalificades, per tant, les fetes en paper de seda, plàstics o materials que imiten o substituïxquen a la flor, aixina com les que no estiguen instalades quan passe el Jurat, que serà a partir de les 8’30 hores del dia 3 de maig, dimarts, festivitat de l’Invenció de la Santa Creu.

El Jurat tindrà en conte per a la seua valoració la quantitat i qualitat de la flor, les rarees de les espècies vegetals i florals, la composició cromàtica, la simbologia, els elements i la flora autòctona, la presència d’aigua i l’allumenació, els elements estructurals, el disseny, l’innovació, l’originalitat i, en general, tots aquells detalls que ajuden a realçar l’image de la Santa Creu. Segons la seua estima, el Jurat otorgarà els següents guardons:

SECCIÓ A

Ad esta Secció podran participar els monuments florals que superen els 3 m d’alçària i / o un presupost igual o superior de 500 €

PREMIS

Primer Premi: Diploma, i 1.000 €

Segon Premi: “ “ 500 €

Tercer Premi: “ “ 250 €

SECCIÓ B

Ad esta Secció podran participar els monuments florals que no superen els 3 m d’alçària i/o en un presupost inferior als 500 €.

Les creus inscrites en la secció B i que a juí del Jurat superen el presupost o alçària d’esta secció no tindran opció a premi.

PREMIS

Primer Premi: Diploma, i 400

Segon Premi: “ “ 300 €

Tercer Premi: “ “ 200 €

Totes les Creus inscrites en abdós seccións i plantades tindran una aportació de 50 Euros. Les que no obtinguen premi seran considerades Accèssit i rebran la subvenció i Diploma de Lo Rat Penat. Les Creus inscrites deuran de tindre, com a mínim, un valor igual o superior a la subvenció. Aquelles Creus que, pel seu tamany, exposició inadequada, tècnica i acabat deficient i mal estat del material vegetal-floral i que a juí del Jurat, no reunixquen els mèrits suficients, seran descalificades, perdent el dret a premi i a la subvenció.

El Jurat estarà compost per un membre de Lo Rat Penat i un assessor tècnic de l’Universitat.

El veredicte del Jurat, serà inapelable i es donarà a conéixer pels mijos de comunicació. L’entrega dels premis s’anunciarà prèviament.

Lo Rat Penat prega, un any més, l’entrega de fotografies de les Creus (e-mail: secretaria@loratpenat.org) per a que en els seus archius es guarde memòria històrica de totes elles i els estudiosos puguen evaluar l’evolució de la festa.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Arte

 • Intacta María: Política y religiosidad en la España Barroca

  Si la Virgen padeció o no el pecado original fue un debate abierto en el seno de la Iglesia hasta 1854...

  Javier Furio22 febrero, 2018
 • Joyas de la donación Óscar Alzaga

  El Museo del Prado expone por primera vez las seis pinturas que ingresaron en sus colecciones el pasado mes de marzo gracias a...

  Manuel J. Ibáñez Ferriol9 noviembre, 2017
 • TWO, nueva galería murciana

  El nuevo espacio será dirigido por Eva Hernández Calderón, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y con...

  Javier Furio27 octubre, 2017
 • Zuloaga en el París de la Belle Époque

  Ignacio Zuloaga (Éibar, Guipúzcoa, 1870 – Madrid, 1945) nace en el seno de una familia de profunda tradición artística. Su abuelo...

  Manuel J. Ibáñez Ferriol2 octubre, 2017
 • Breve historia del traje y la moda

  Cátedra publica una nueva edición, la decimotercera, de la ‘Breve historia del traje y la moda‘, el clásico ensayo de James...

  Redaccion30 septiembre, 2017