Connect
To Top

El poble valenciá ha parlat clar i fort

12832313_10209346496407800_2561720376099448646_n

Notiçies ONDA3 | Manuel J. Ibáñez Ferriol.- A vegaes, el poble valenciá, fa mostra pública del seu amor per la llengua valençiana i per la cultura del nostre poble. Hui, de matí, els valençians, en tot lo cor, han fet manifestaciò lliure i soberana de lo que vol el poble: parlar la llengua valençiana de veres, sense catalanismes i paraules que res tenen a vore en la llengua mès dolça, tal volta com la portugessa, es dir la llengua valençiana.

La Plaça de la Mare de Deu, es trovaba plena de cors henchists i reivindicatius, davant del robatori llinguistic al que volen fer sumissio al poble i a la nostra cultura.

El poble valencià, es trova ya cansat de eixa forma de fer catalanisme: tant en la esquerra com en la dereta, eixa que fica un velori fals al poble, enarbolant les seus senyes d’identitat en una ma, mentres en l’atra es ven al catalanisme de los Pujol, Más i l’Esquerra, a més del de Citudadans i atres, que volen menjarse tot lo bo que te lo valencià.

12795472_10209346503647981_5028330318729180130_n

Hui, el poble ha parlat alt i clar. ¿Aplegará als oits sorts i muts dels politics de un i atre color i significació?

El Grup de Comunicació ONDA3, sempre es trova al costat del bon i noble poble valenciá. Son molts anys de lluita per lo nostre. I no hi ha mig de comunicació, que siga tan valent com nosatres. No hem fet canvis en el nostre pensament, no volem ser uns traidors mes a la nostra benvollguda causa valençiana. Crec que despres de lo vist i sentit al nostre matí valenciá, tenim que donar soport al homes i dones, que lluiten per la nostra causa: la valençiana, la de tots.

Volem que el valenciá siga valenciá, es dir la nostra llengua, sense contaminar. No volem institucions vengudes al poder polític, es dir volem una Reial Academia de Cultura Valençiana com sempre, en un fons valenciá i valençianiste. No volem traidors al nostre poble dins de les nostres institucions culturals. Estem farts de gent que es ven per diners, silló i un troç de poder oligarquic.

Graçies a tots els palleters i palleteras valentes, com els nostres Maríes, ¿s’anrecordern? o les mes bollgudes per mi: el Grup de Dones Valençianes. Graçies a les entitats convocants i sobre tot al POBLE VALENCIÁ, unit per la nostra llengua i la nostra cultura valençiana. AMUNT VALENÇIANS.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Sociedad