Connect
To Top

Se celebra el 25 aniversari del Calendari Lo Rat Penat

Lo Rat Penat ha editat el Calendari i Agenda de l’associació per a l’any 2012, i un llibre commemoratiu dels 25 anys de Calendari.

Els encarregats de la realisació del Calendari han segut Aureli López, Vicent Ramon Calatayud, Josep Puchades, Belem Marin i Nàcio Serrrano, L’Agenda ha esta a càrrec de Fernando Millán i Vicent Martínez Marco. El calendari conta igualment en la tradicional capçalera del pintor i artiste gràfic Josep Lacreu.

Tant en el Calendari com en l’Agenda Lo Rat Penat 2012 se recullen les efemèrides valencianes més destacades i, a més, inclou un apartat lliterari format bàsicament per texts poètics i uns atres de prosa adaptats a les diferents époques de l’any. Per últim, es dedica un faldó en cada més per a la divulgació i reivindicació de la cultura, la llengua, l’història i la personalitat autòctones a través de chicotetes referències a diversos aspectes que van des de la lliteratura en llengua valenciana fins a les nostres festes i tradicions.

En l’apartat lliterari figuren texts de diferents poetes i escritors valencians: Manolo Navarro, Donís Martin, Anfós Ramon, Joan A. Alapont, Rafa Melià, Josep Albert Aymemir, Ampar Cabrera, Ernest Olmos, Mª Jesús Coves, Manolo Lagardera, Aureli López, Manolo Garcia, Josep Navarro, Daniel Sala, Vicent Ramon Calatayud, Emili Ridocci, Carles Bori i Josep Llopis.

El Calendari i Agenda editats per la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes tracta d’acostar als valencians, seguint la tradició llombartina, els actes i dates culturals més significatius del Regne de Valéncia.
VLCRADIO/LRP/Cultura/Manuel J. Ibáñez

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Cultura