Connect
To Top

XVII Concurs de declamació en Llengua Valenciana a la mare de Deu dels Desamparats

DSCN2809És característica fonamental del Grup de Dònes Valencianes, l’amor i devoció a la nostra Patrona, la Mare de Deu dels Desamparats.

I al voltant de la nostra Mareta l’acte més destacat dels que organisà el Grup de Dònes Valencianes és el Concurs de Declamació Infantil en honor a la Mare de Deu dels Desamparats. En este Concurs, es posa de manifest el gran entusiasme de tots els chiquets que no dubten en ensajar una i atra vegada per a tindre l’honor de recitar-li poesies a la Mare de Deu dels Desamparats, i també la gran devoció a la Geperudeta dels poetes valencians que tots els anys li escriuen poesies inèdites.

El Concurs es celebrarà, el 18 de maig de 2013, dissabte per lo matí, a les 11.00 h. en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, i serà presidit per l’image de la Mare de Deu dels Desamparats del Grup de Dònes Valencianes.

Les poesies podran ser inèdites o no, pero obligatòriament dedicades a la Mare de Deu dels Desamparats. Deuran estar escrites i ser recitades en Llengua Valenciana i no tindran una extensió major a dos fulls A4 a doble espai i per una sola cara. L’organisació es reserva el dret a rebujar les que no complixquen estes normes. L’inscripció es tancarà el dia 10 de maig de 2013, data en la qual hauran d’estar en la sèu de Lo Rat Penat c/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia o be en el correu electrònic grupdedonesvalencianes@gmail.com, junt al bolletí d’inscripció, una còpia de la poesia a recitar. L’edat dels concursants recitadors no podrà ser menor de quatre anys ni major de catorze anys en la data del concurs, i participaran en el Grup A, de 4 a 7 anys, Grup B, de 8 a 11 anys i Grup C de 12 a 14 anys. La composició del Jurat es donarà a conéixer sols abans de començar el concurs. El Veredicte serà inapelable. Els premis es podran declarar no adjudicats. L’organisació està facultada, si el número de concursants aixina ho demana, a fer eliminatòries prèvies, que es comunicarien oportunament als participants.

Sense que se considere obligatori, recomanem, per a donar més lluentor a l’acte, que els participants que no tinguen cap impediment, assistixquen vestits en el Trage Regional.

 

ONDA3.COM|Manuel J. Ibáñez

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Fiestas